MS Access VBA

MS Access VBA programmeur, MS Access maatwerk applicaties

Ms Access programmeur nodig?

Wat ik belangrijk vind bij het programmeren: 

1 – De kwaliteit van de database.

2 – Performance van de database.

3 – Gebruikersgemak voor de eindgebruikers.

4 – Rollen van de eindgebruikers.

5 – Gestructureerde VBA codes/ slim programmeren

Hieronder zijn er een aantal voorbeelden van technieken die ik bij het programmeren gebruik.

Data output van Access naar Excel. 

Eerst maak je een Excel Dashboard, deze koppel je aan Access. Hierdoor heb je elk moment de meest recente gegevens uit Access voor je Excel rapportage. Dit kan ook met Word/PDF om bijvoorbeel brieven uit te draaien.

Ervaring met het bouwen van koppelingen naar MS Word en MS Excel.

Ik heb heel veel ervaring met input en output data naar MS Excel en output data naar MS Word.

Je kan Excel, Word, maar ook webdata, txt bestanden, en nog veel meer soorten databases via VBA of Acces zelf koppelen aan Access. Dit is een van de basis skills je als MS Access VBA programmeur moet hebben.

Ervaring met object georiënteerd programmeren

Ik heb veel ervaring met object georiënteerd programmeren. Als ik variabele unbound formulieren of variabele unboud velden wil creëren dan is Data Access Objects (DAO) essentieel. Via DAO kan je tot alle Access-gegevens toegang krijgen. Bijvoorbeeld, de data, de eigenschappen van de velden van de formulieren en rapporten, etc. Maar je hebt ook de mogelijkheid om externe tools gebruiken, zoals het rapporteren van de database naar Excel of Outlook gebruiken om een mail te sturen, etc. Op deze manier maak je je applicaties slimmer. Ik gebruik deze form van programmeren bij bijna al mijn applicaties.

Voorbeelden:

Data input van Excel naar Access.

Neem bijvoorbeeld de applicatie Afkeurmeldingen.

Medewerkers van een bedrijf doen honderden bestellingen met een externe applicatie. Vanuit de externe applicatie kunnen ze de gegevens exporteren naar Excel. Dit bestand is gekoppeld aan Access. Iedere keer als zij een bestelling ontvangen die niet goed is, kunnen ze deze record (van de bestelling) vanuit Excel vanaf dat moment als afkeurmelding beheren in Access. Op deze manier kunnen zij hun bestellingen beheren en eventuele nodige acties uitvoeren zoals het versturen van emails naar de leverancier. Ik heb hier veel meer voorbeelden van die ik eventueel kan laten zien.

Ervaring met data migratie.